Rekonstrukce 3D scény z fotografií nebo videosekvence

V rámci diplomové práce jsem zkomponoval program, který je schopen samostatně a automaticky vyrobit 3D model scény jen na základě různých fototgrafií objektu/scény. Tato práce se kvalifikovala v soutěži EEICT a příspěvek vyšel ve sborníku v roce 2012 (dostupné zde a na fakultních stránkách).

Vstupem pro program je složka s fotografiemi či videosoubor, kterou program (bez potřeby další interakce s uživatelem) v několika fázích zpracuje a vypočítá výsledné řešení. Výstupem programu jsou mračna bodů, polygonální modely a segmentované části scény.

Řídící část programu je implementována v jazyce Python, který zde propojuje přes desítku různých podprogramů a spojuje je do jednoho kompletního řešení. Náročnější části výpočetního řetězce jsou napsány v C++ a některé z nich jsou i paralelizovány. Využita byla také řada externích knihoven a nástrojů (například OpenCV, Point Cloud Library, Boost, ImageMagick, ANN, Bundler, PMVS, CMVS, VlFeat...)

Ukázka toho, jak to principiálně funguje (fotky => 3D model):

Více ukázek je k nahlédnutí v plakátu.


Copyright © 2012-2022 by Zdeněk Hejl
Obsah těchto stránek nesmíte kopírovat bez souhlasu autora.