Datový konvertor pro informační systém Cygnus

Konvertor dat, který transformuje výstup z programu Cygnus, který využívá přes 500 poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Ze vstupního souboru ve formátu .DOC načte všechny tabulky, transformuje je, agreguje a přepočítá všechna data a výsledné tabulky uloží jako přehledné HTML stránky.

Z uživatelského hlediska je to jednoduchá aplikace, kterou stačí spustit. Sama si najde a načte vstupní soubory a vygeneruje výstupní soubory. Pracovnící již nemusí hodiny přepisovat čísla z jedné tabulky do druhé, už nemusí vše ručně kontrolovat a přepočítávat, program vše vyřeší za pár sekund.


Copyright © 2012-2019 by Zdeněk Hejl
Obsah těchto stránek nesmíte kopírovat bez souhlasu autora.